סדנא בנושא הדרכת נהלים , ינואר 2020

סדנת עובדים זרים , דיור מוגן בית טובי העיר דצמבר 2019

×